Waarom Vrijwilligerswerk?

Waarom vrijwilligerswerk doen?
In Nederland zijn ruim 4 miljoen mensen actief in het vrijwilligerswerk. Dat kan zijn bij allerlei organisaties, zoals de sportvereniging, een natuurorganisatie, de dierenbescherming, het welzijnswerk en nog veel meer. Dankzij vrijwilligerswerk is het mogelijk allerlei voorzieningen in stand te houden. Daarnaast geeft het mensen de kans om zichzelf te ontplooien, ervaring op te doen, andere mensen te ontmoeten, een zinvolle tijdsbesteding te hebben of zich in te zetten voor iets wat men belangrijk vindt. Voor mensen die zich in een langdurige uitkeringssituatie bevinden kan vrijwilligerswerk als sociale activering dienen. Ook kan vrijwilligerswerk als een stageplek fungeren om zo ervaring op te doen.

Hoeveel tijd kost vrijwilligerswerk?
Dit kan variëren van een paar uurtjes per maand tot wekelijkse inzet. De duur van het werk kan betrekking hebben op bijvoorbeeld een vakantieperiode of voor een bepaalde tijd. Ook het aantal belastbare uren per week kan variëren. Vaak gebeurt dit in overleg met een organisatie.

Voor wie is vrijwilligerswerk?
Voor iedereen die wat op vrijwillig gebied wil gaan doen is er wel iets te vinden. Vrijwilligerswerk is er op elk niveau. Het is belangrijk dat je iets uitkiest wat past bij jouw interesses en vaardigheden. Over het algemeen krijg je van de organisatie uitleg over de werkzaamheden en loop je eerst mee met een ervaren persoon. Bij sommige vrijwilligersorganisaties krijg je een basiscursus aangeboden.

Doe een vrijwilligerswerktest!
Een test die je kan helpen voor het vinden van vrijwilligerswerk dat bij jou past. Welk type vrijwilliger ben je? Er worden in de test vragen gesteld en aan de hand van je antwoorden ontdek je wat voor vrijwilligerswerk je kan doen.
http://www.vrijwilligerswerknoordholland.nl/test/

Speciaal voor jongeren is er de ”Ik ben geweldig test”. Aan de hand van 24 vragen ontdek je waarin jij geweldig zou kunnen zijn.
http://www.ikbengeweldig.nl/  

Een greep uit de vele vrijwilligers: