Maatschappelijke stage

Wat is de Maatschappelijke Stage?
De Maatschappelijke stage is een project waarbij middelbare scholieren kennismaken met vrijwilligerswerk en een bijdrage hieraan leveren. http://www.maatschappelijkestage.nl/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Maatschappelijke_stage

Informatie voor organisaties
Een leerling binnen uw organisatie kan een verrijking voor uw organisatie zijn. Jongeren brengen een frisse blik en mogelijk kan de organisatie met de inzet van de jongere een nieuw aanbod opzetten. Jongeren raken zo bekend met vrijwilligerswerk en zijn eerder geneigd om in de toekomst ook vrijwilligerswerk te gaan doen. Het is tevens een goede PR voor de organisatie.


Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is onbetaalde arbeid, dat uitgevoerd wordt in georganiseerd verband. Vrijwilligerswerk kan worden gedaan bij sportverenigingen, zorginstellingen, dierenasiel, scouting, onderwijs enz.
In Zandvoort ondersteunt de vrijwilligersconsulent organisaties die met vrijwilligers werken. Op de website Vrijwilligers Informatie Punt Zandvoort (VIP-Zandvoort) kunnen scholieren zoeken naar vrijwilligersorganisaties en de vacatures die zij aanbieden.                  

Use Your Talent is een jongerenproject waar jongeren kennis maken met vrijwilligerswerk. Het gaat hier nadrukkelijk om losse klussen die binnen organisaties voorkomen en die zeer geschikt zijn om door jongeren te worden uitgevoerd. Op deze manier verbinden jongeren zich dus niet meteen aan een organisatie maar een een eenmalige klus. Op de VIP Homepage kun je met een link direct naar de verschillende Use Your Talent klussen.

Weet je nog niet wat je wilt gaan doen? Kijk rond bij de klussen van Use Your Talent of doe  de “ ik ben geweldig test” :
http://www.ikbengeweldig.nl/maatschappelijkestageinleiding.php

Stagevoorbeelden kun je vinden op de landelijke site voor maatschappelijke stages:
http://www.samenlevenkunjeleren.nl/

en op You Tube:
http://www.youtube.com/user/masinbeeld

Lees verder op de vacaturebank