VIP zandvoort

Vrijwilligers Informatie Punt

Hier vind je vrijwilligerswerk in en rond Zandvoort.
Organisaties en verenigingen kunnen hier hun vacature plaatsen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fondsenwerving

Fondswerving, hoe te beginnen?
Door fondsenwerving zorgen voor meer geld voor uw organisatie klinkt natuurlijk mooi. Maar hoe pak je dat nu aan en hoe zorg je dat het ook daadwerkelijk lukt?

Stap 1: Wie zijn de fondsenwervers van jouw organisatie?
Fondsenwerving is niet eenvoudig. Een grondige aanpak is noodzakelijk om succes te hebben. Daarom is het aan te bevelen om iemand, of een paar mensen, aan te wijzen die dit op zich nemen. Fondsenwerving is niet een klus die je er zomaar even bij doet. Daarom kan het zinvol zijn om één of meerdere mensen aan te trekken die zich specifiek met dit onderdeel bezig houden. Hou hierbij in de gaten dat het zorgen voor voldoende geld meestal structurele aandacht nodig heeft en geen tijdelijke klus is.

Stap 2: Welk fonds schrijf je aan?                                                            
http://www.walburgpers.nl/wp-content/uploads/9789462490390f.jpg                                                                

Allereerst is van belang om uit te zoeken welke fondsen je het beste kunt benaderen. De meeste fondsen hebben een doelstelling, doelgroep en geografisch bereik waarbinnen jouw project moet passen om in aanmerking te komen. Je kunt op zoek gaan naar fondsen door gebruik te maken van het Fondsenboek. Hierin staan de meeste en bekendste fondsen genoemd. Lokaal zijn er ook meestal een aantal fondsen te vinden die voor jou zeer interessant kunnen zijn. Informeer hiernaar eens bij het notariaat, de kerken, of ambtenaren in jouw gemeente.                                                                               

http://vermogensfondsen.startpagina.nl/

http://www.verenigingvanfondsen.nl/geld-nodig-voor-project

http://www.walburgpers.nl/winkel/bedrijfsinformatie/fondsenboek2/

Stap 3: Hoe schrijf je een fonds aan?
Grote fondsen maken vaak gebruik van gestandaardiseerde aanvraagformulieren; de kleinere willen vaak alleen een korte brief met een bondige uitleg. Alle fondsen willen jouw statuten, financiële situatie,, de begroting en het dekkingsplan zien. Het fonds wil van je weten waarom nu juist jouw project of organisatie geld zou moeten krijgen. Je bent namelijk niet de enige die in deze vijver vist! Daarnaast moet uit jouw aanvraag duidelijk naar voren komen of jouw project binnen de doelstelling, doelgroep en geografisch bereik van het fonds valt.

Stap 4: Wat vraag je?
Fondsen zullen nooit de totale kosten van een project op zich nemen. Ze verwachten altijd dat je voor een deel van de kosten een dekking gezocht hebt, bijvoorbeeld door een deel zelf te betalen of een sponsor te zoeken. Daarnaast is de financiering van een fonds meestal van tijdelijke aard. Dit betekend dat jouw project van tijdelijke aard moet zijn όf dat je de bijdrage van het fonds gebruikt als startbijdrage voor investeringen of nieuwe activiteiten.

Stap 5:
Houd er rekening mee dat je in de meeste gevallen achteraf verantwoording af dient te leggen over hoe je het geld besteed hebt. Vraag tijdig in welke vorm je deze verklaring aan dient te leveren.

Ten slotte:
Houd er rekening mee dat de beoordeling van jouw aanvraag enige tijd in beslag neemt (een half jaar is geen uitzondering), dus begin tijdig met het aanvragen. Een aanvraag voor een reeds gerealiseerd project wordt niet in aanmerking genomen. Aanvragen achteraf is dus niet mogelijk.


Subsidie en Sponsoring
Wie verstrekt subsidies aan (vrijwilligers) organisaties?
Subsidies worden verstrekt door de landelijke, provinciale en lokale overheid en door particuliere fondsen.

Welke subsidies zijn er te onderscheiden?
Naast een structurele subsidie zijn er eenmalige subsidies voor bijvoorbeeld projectfinanciering, een investering of een startsubsidie.

Zijn er richtlijnen voor het aanvragen van subsidie?
Naast algemene richtlijnen hanteert iedere gemeente en provincie ook haar eigen richtlijnen. Deze zijn veelal op te vragen bij de afdeling Welzijn van de gemeente. De provincie Noord-Holland kan op verschillende manieren subsidies verlenen. Hoe dat moet staat in beginsel in een uitvoeringsregeling. Daarin staat waarom, hoe en met welk doel subsidies worden verleend.

Ook is daarin te lezen onder welke voorwaarden dat gebeurt.                                             Home

http://www.noord-holland.nl/web/Digitaal-loket/Subsidies.htm

Zijn er andere mogelijkheden om inkomsten voor vereniging, stichting of vrijwilligersproject te vergaren?
Een donatie is een gift van een particulier of bedrijf, waar geen tegenprestatie tegenover staat. De gift kan ofwel uit geld als goederen bestaan.

Hoe werf je donateurs?
Een bekende vorm van donatie is de collecte. Ook kennen verenigingen en stichtingen de 'vrienden'-vorm, 'Vrienden van het ...museum', die jaarlijks een donatie geven en daar bijvoorbeeld gratis entree voor terugkrijgen. Donateurs zijn vaak erg betrokken bij de organisatie.

Geld verwerven door sponsoring?
Sponsoring is een vorm van ruil. Bedrijven sponsoren steeds vaker vrijwilligersinitiatieven, met geld, goederen, diensten of met personele inzet en deskundigheid, in ruil voor bijvoorbeeld naamsbekendheid.

Klik op één van de onderstaande links voor meer informatie over fondsen:                                 

www.fondsenboek.nl

http://www.aanvraag.nl/

www.skanfonds.nl