Geef je stem! Wie krijgt de vrijwilligersprijs?

Op dinsdag 11 december om 19.30 uur is de prijsuitreiking van de jaarlijkse VIP vrijwilligersprijs.

Het thema van de vrijwilligersprijs 2018 is: Vrijwilliger, onbetaalbaar gelukkig?

Vrijwilligers in Zandvoort genieten van hun vrijwilligerswerk. Het heeft een toegevoegde waarde in hun leven. Het is onbetaald werk wat hun onbetaalbaar gelukkig maakt. 

De bewoners van Zandvoort hebben ook dit jaar weer verschillende vrijwilligersorganisaties voorgedragen om genomineerd te worden voor de VIP Vrijwilligersprijs 2018.  De jury, bestaande uit Maaike Koper, Gerrie Rutte en Joke Bais-Bloeme heeft alle nominaties uitvoerig bekeken en besloten welke 3 vrijwilligersorganisaties definitief genomineerd worden. Dit naar aanleiding van de onderbouwingen, de hoeveelheid voorgedragen nominaties en de visie van de jury naar aanleiding van de criteria.

De drie genomineerde organisaties zijn: 


De Speelgoedvijver de Lachende Kikker

Met een kleine groep vrijwilligers zorgen zij ervoor dat speelgoed hergebruikt wordt en goed terecht komt. Ze slaan speelgoed op en delen het uit aan iedereen die het goed gebruiken kan. Ze toveren een lach op het gezicht van kinderen in Zandvoort. Ook bij verjaardag partijtjes ondersteunen zij ouders met traktaties en cadeautjes. In Zandvoort kan ieder kind altijd naar een verjaarspartijtje en ieder kind kan trakteren op haar/zijn verjaardag. Ook met Sint Nicolaas en Kerstmis werken deze vrijwilligers keihard om ieder kind in Zandvoort een mooie herinnering te geven met speelgoed. De speelgoedvijver verdient het om nu zelf en cadeautje te ontvangen.

De diaconie van de Agathakerk

In stilte en soms bijna anoniem doen ze zoveel extra voor Zandvoort. Daar waar mensen in nood zijn, geen geld hebben voor een warme winterjas of het weekend geen boodschappen kunnen doen, daar is de diaconie. Ze zoeken de samenwerking op met de Voedselbank en het Sociaal Wijkteam voor díe buurtbewoners die het echt moeilijk hebben. In de kerstvakantie en de zomervakantie denken zij aan iets extra’s zodat gezinnen een dagje kunnen genieten. Ze zijn er voor iedereen en helemaal voor hen die het juist zo hard nodig hebben. Hun vrijwilligers staan klaar om altijd bij te springen.

Het Rode Kruis

Zandvoort heeft drie belangrijke hoekstenen: het circuit, het strand + de duinen en het dorp. En daar richt het Rode Kruis hun pijlen op. Ze hebben maar liefst 75 vrijwilligers. Ze verzorgen evenementenhulpverlening, EHBO-cursussen, begeleiden sociale activiteiten en stimuleren de zelfredzaamheid van hulpbehoevenden. Bij grote evenementen zijn ze er altijd. Ze zijn actief, betrouwbaar en bekwaam en het werk dat zij doen is niet altijd even makkelijk. Tijd voor extra aandacht aan het Rode Kruis Zandvoort! Hulde!

Lees hier het Reglement van de VIP stemming